J. (Joey) Stam

Mijn ervaring in de GGZ begon met een inspirerende stage op de toenmalige RIAGG Rijnmond Noord West in Vlaardingen. Na mijn afstuderen in de psychologie en theologie aan de Universiteit Utrecht ben ik in 2004 in Dordrecht komen te werken. Binnen de praktijken Maasson & Partners, Dordrecht e.o. en KJP Drechtsteden heb ik de kans gekregen mijn psychotherapieopleiding bij de RINO te Utrecht te voltooien (2006-2010). In 2017 rondde ik de opleiding tot psychoanalyticus volwassenen af bij de NPaV, de opleiding tot psychoanalyticus voor kinderen en jongeren loopt nog voort, het opleidingstraject van de toenmalige NVPA en NVPP 2013/2014 legde een stevige basis. In mijn opleidingen heb ik me de basics van de oude en nieuwe stromingen in de psychoanalyse eigen gemaakt. Ook houd ik nieuwe ontwikkelingen bij via congressen en vakliteratuur. In 2008 startte ik met mijn eigen praktijk. Sinds 2011 is mijn praktijk gevestigd op de Steegoversloot 58 in Dordrecht.

 

Contact met collega's

Binnen de regio heb ik een prettige samenwerking met verschillende andere zelfstandig gevestigde praktijken voor overleg, waarneming en doorverwijzing langs korte lijnen. Samen met een aantal praktijken in Rotterdam draag ik bij aan de opleidingsplaats tot psychotherapeut voor collega Penning. Hij houdt zijn praktijk op de Tweede Schansstraat 61-B in Rotterdam. Buiten de regio heb ik goed contact met collega’s door middel van lidmaatschap van de beroepsverenigingen.

 

Beroepsverenigingen

Hieronder de landelijke registratiecodes en lidmaatschappen van de beroepsverenigingen.
Agb-code hulpverlener: 94006241
Agb-code praktijk: 94055749
BIG-registratie: 59912411316
Kamer van Koophandel: 24474441
NIP: Nederlands Vereniging van Psychologen
NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 
LVVP: Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten 
VKJP: Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychotherapie 
NPaV: Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
NVPP: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie 
 

Wat te doen bij een klacht?

Bij klachten vind ik het prettig als u deze met mij bespreekt zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Klachtenregelingen en bemiddeling zijn te vinden bij het NIP, de LVVP en het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.


Kwaliteitskeurmerken

Afgeronde visitatie bij de LVVP, Keurmerk basis GGZ bij de stichting Kwaliteit in basis GGZ en inschrijving Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP zijn de behaalde kwaliteitskeurmerken. Gemiddelde tevredenheidsscore gemeten met CQi bedraagt in 2018 een 7,8, bejegening en uitvoering scoren hoog, samen beslissen over de behandelvorm is een punt in ontwikkeling. Patiëntervaringen in 2018 waren: "ik voelde me gehoord, moest wel wennen aan de methode, begreep later wel wat de bedoeling was". Zoals elke vrijgevestigde praktijk beschikt de praktijk over een door de overheid verplicht gesteld kwaliteitsstatuut GGZ met bijlage tarieven, waarin de uitvoering van wet- en regelgeving nader uitgewerkt zijn. Zo ook een privacystatement in het kader van de Europese privacywetgeving.