Supervisie

Als collega kunt u in supervisie komen bij mijn praktijk. Dit al dan niet in het kader van uw opleiding. De supervisie kan gaan over psychotherapeutische behandelingen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Omdat ik voornamelijk vanuit psychoanalytisch referentiekader werk, zult u daar iets van aantreffen. Het school overstijgend denken is mij echter ook dierbaar en de groei van u als professional zal vooral centraal staan.

De supervisie kan meetellen voor uw opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Hiertoe zal ik op korte termijn mijn bevoegdheid behalen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), voor u telt het traject echter ten volle mee. Tevens kan uw supervisietraject meetellen voor verwerven van lidmaatschap van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) of voor het verwerven van nascholingspunten ten behoeve van het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP.