Vergoeding kan na verwijzing

Als u verwezen bent via de huisarts, het jeugdteam of ziekenhuis kan de behandeling vergoed worden, behalve psychoanalyse voor volwassenen en partnerrelatietherapie.


De zorgverzekeraar vergoedt voor volwassenen

Voor volwassenen kan dit vanuit uw ziektekostenverzekering. Er geldt voor 2018 geen eigen bijdrage, wel tellen deze kosten mee voor uw eigen risico. Declaraties worden rechtstreeks door mij gedaan binnen de bestaande structuren. Voor 2018 heb ik met alle verzekeraars contracten.


De praktijk biedt zowel basis GGZ en specialistische GGZ

Sinds 2014 wordt bij de verwijzing onderscheid gemaakt tussen basis GGZ en specialistische GGZ. De praktijk biedt hulp in beide echelons. Basis GGZ is te bezien als een relatief kort traject binnen een jaar. Centraal staan een aanpak te vinden voor een klacht of probleem en weer de moed te vinden om verder te kunnen. Gespecialiseerde GGZ beslaat de behandelingen met hogere frequentie en langere duur. De doelen gaan dan meer over persoonlijkheidsverandering en vergroting van het mentaal functioneren.


De gemeente vergoedt voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren onder de 18 vergoedt de gemeente. Met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid heb ik een contract voor 2018 voor de 17 gemeenten in de regio. Ook hier geldt geen eigen bijdrage voor 2018. 


Wanneer u zelf wilt betalen

Wanneer u wenst de behandeling zelf of uit een PGB te betalen, moet u denken aan een tarief van €85,- per sessie van 45 minuten, inclusief de uitwerktijd.


Hoe zijn tarieven opgebouwd?

Tarieven zijn door verzekeraar, gemeente en NZA vastgesteld. Er wordt conform de standaard gedeclareerd in eenheden behandeltijd (DBC’s in geval van gespecialiseerde GGZ of zorgzwaarteproducten in geval van basis GGZ). Hierin is ook de tijd achter de schermen verrekend. 


Psychoanalyse voor volwassenen en partnerrelatietherapie worden niet vergoed

Psychoanalyse voor volwassenen wordt vanaf 2010 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt inmiddels ook voor partnerrelatietherapie. Het tarief wordt bepaald in overleg en er wordt rekening gehouden met financiële draagkracht.