Wat is psychoanalyse?

Bij een psychoanalyse komt u als jongere of volwassene 4 of 5 keer per week voor een sessie, liggend op de sofa. Een psychoanalyse voor kinderen bestaat uit 3 tot 5 keer per week een sessie in de spelkamer. Bij een psychoanalyse gaat het erom dat u zoveel mogelijk vertelt wat spontaan in u opkomt. Als behandelaar luister ik, volg ik en geef ik duiding aan wat u vertelt en doet. Zo ontwikkelt u het vermogen naar uzelf te luisteren en kijken. 
  

Hoe verloopt globaal een psychoanalyse? 

Gedurende de behandeling ontstaat ruimte om uw gevoelens te bespreken en te verdiepen. Een psychoanalyse is een intensief proces waarin we stilstaan bij uw onbewuste verlangens en aandriften. Het bespreken van dromen is hiervoor de koninklijke weg. Aan de psychische klachten en remmingen wordt onderzocht in hoeverre ze begrijpelijke maar vaak niet bevredigende oplossingen vormen van een conflict in uzelf. We besteden veel aandacht aan processen uit uw kindertijd die niet afgemaakt of scheefgegroeid zijn. Verandering in uw psychisch functioneren kan er komen door aanvulling, wijziging of voltooiing van deze processen. Besef, inzicht en duiding maken bewust, maar van veel groter belang is het op gevoelsniveau ervaren van dit alles. Dit is dan ook de reden dat een psychoanalyse veel tijd vraagt.
 

Wat is het doel van een psychoanalyse?

Het doel van een psychoanalyse is meer vreugde krijgen voor spelen, werken en liefhebben in het dagelijks leven. U vergroot uw mentale vermogens, zodat u weer kunt leren en ontwikkelen. Het is zoeken naar integratie, een manier waarop zoveel mogelijk kanten van uw persoonlijkheid erbij mogen horen. Ook werken we aan het vermogen spanning, onzekerheid en pijnlijke waarheden te verdragen. Uiteindelijk doel van de psychoanalyse is natuurlijk dat u het analytische proces zelfstandig kunt voortzetten. 


Hoe lang duurt een psychoanalyse? 

Bij een psychoanalyse komt u 3 tot 5 keer per week, vaak gedurende enkele jaren. Vaak gaan aan een psychoanalyse sessies vooraf waarin we kennismaken en het probleem verkennen. Op basis van deze eerste periode bepalen we of u een intensieve psychoanalyse echt wilt en nodig hebt. Voordat we starten met een psychoanalyse, raadpleeg ik collega’s over deze beslissing.