Wat is psychoanalytische psychotherapie?

Bij psychotherapie komt u 1 tot 2 keer per week voor gesprek. Afhankelijk van uw leeftijd en wensen, gebeurt dit zittend, liggend op de sofa of in de spelkamer. Omdat ik mij als therapeut baseer op het psychoanalytisch gedachtegoed, spreek ik van psychoanalytische psychotherapie. De vaste regelmaat van de sessies is een rustpunt voor verandering.
 

Wat is het doel van een psychotherapie?

In een psychotherapie is het belangrijk zorgen en twijfels die u vaak al lang hebt, grondig te bespreken. Vaak hangen uw klachten nauw samen met deze moeilijke gevoelens. Het vraagt moed en durf deze kanten van uzelf te bespreken. Een psychotherapie is een intensief proces waar ik samen met u de tijd voor neem. De hoop is een stap verder te komen in de problematiek. Ook wordt u uitgenodigd nader naar uzelf te kijken en lastige kanten te aanvaarden
.

Wat is mijn rol als therapeut?

Meelevend en betrouwbaar zijn kernwoorden voor mijn rol als therapeut. Ik bied steun en deskundigheid bij het ontdekken van wat in u leeft. Ik reik woorden aan, die hopelijk helpen uw verhaal te vertellen. Ook proberen we betekenis te geven aan het onbewuste in dromen, spel of alledaags gedrag. Ik bied structuur en stel mij neutraal op, zodat u zich hopelijk vrij voelt om te kunnen praten over uw gevoelens en gedachten.  
 

Hoe begint een psychotherapie?

We starten met een kennismakingsgesprek. In de gesprekken die daarop volgen, verkennen we het probleem dat aanleiding is van uw komst. Nadat ik uw gegevens, wensen en inschatting van de mogelijkheden helder heb, kom ik met een voorstel voor de behandeling: welke thema’s stellen we centraal en hoe intensief wordt de behandeling? Hierbij bespreken we ook de diagnosestelling.
 

Hoe verloopt globaal een psychotherapie?

In de eerste fase van de behandeling ontdekken we hoe het probleem in elkaar steekt en hoe het zich in de loop van de tijd heeft gevormd. Door middel van praten (of spel in geval van kinderen) komen we verschillende kanten van uw belangrijkste problemen tegen. In de middenfase werken we de verschillen facetten hiervan uit. In de slotfase gaat het erom dat u zelfstandig verder kunt met het inzichtgevende proces en de geboekte resultaten, nadat de behandeling gestopt is. Wanneer u daar toestemming voor geeft, houd ik uw huisarts op de hoogte bij begin en einde van de behandeling middels een kort beveiligd elektronisch berichtje.

Hoe lang duurt een psychotherapie?

Het aantal sessies wordt in overleg bepaald. De duur varieert van enkele gesprekken tot enkele jaren. Het is maatwerk, afgestemd op uw psychische nood, wensen, mogelijkheden en omstandigheden. Indien gewenst, kunnen we E-health inzetten (waarbij de volgende modules ontworpen door Stichting Mirro beschikbaar zijn: angst en paniek, burnout, piekeren, rouwverwerking, slaapproblemen, gamen, relatieproblemen en depressie). Routine Outcome Measurement, een standaard vragenlijst over psychische klachten, wordt elk kwartaal afgenomen en biedt gelegenheid tot tussenevaluatie.